Ouderbijdrage

Vrijwillige ouderbijdrage

De onkosten van de sportdag, het schoolreisje, excursies, toneelvoorstellingen, activiteiten zoals kerst, sinterklaas etc. Dit zijn zomaar een paar voorbeelden van onkosten waar de school jaarlijks mee te maken krijgt. Daarom vraagt de ouderraad ieder schooljaar een vrijwillige ouderbijdrage, om deze activiteiten te kunnen bekostigen.

Voor alle duidelijkheid: de vrijwillige ouderbijdrage staat los van het geven van onderwijs aan uw kind(eren). 

Het is van groot belang dat ouders de bijdrage betalen. Zonder de bijdrage kunnen we geen leuke activiteiten organiseren en zullen we genoodzaakt zijn om activiteiten af te gelasten of achterwege te laten.
 
Het formulier voor de vrijwillige ouderbijdrage vindt u onder Praktische Documenten.