Nieuwe leerlingen

De opvang van nieuwe leerlingen op school

Zodra de ouders te kennen geven hun kind op onze school te plaatsen wordt de schoolgids verstrekt en wordt een afspraak voor een informatief gesprek gemaakt. In dit gesprek wordt een beeld geschetst van de werkwijze en het profiel van de school en van de plaatsingsprocedure. Ook wordt een rondleiding door de school gegeven. Uw kind is welkom op onze school als hij of zij 4 jaar is. Bij de toelating wordt rekening gehouden met het kind; het tijdstip van toelating wordt met de ouders en de leerkrachten besproken. Wij stellen het op prijs als u uw kind zo vroeg mogelijk komt aanmelden. Uw kind mag voor de dag dat het 4 jaar wordt tien ochtenden of middagen meedraaien in groep 1/2. Voor een goede overgang is er overleg tussen de leidster van de peuterspeelzaal en de kleuterjuf van de basisschool.

Kinderen die leerplichtig zijn en van een andere basisschool komen, kunnen direct na aanmelding worden geplaatst. Wel moeten zij dan in het bezit zijn van een uitschrijvingformulier van de vorige school.